SAMBA Slovakia vznikla na jar 2013 ako súčasť SAMBA aktivít na Slovensku a v Česku. Akcie sú organizované v Bratislave.

 

Uskutočnené akcie:

9. stretnutie Spolku absolventov MBA – SAMBA Slovakia

19.11.2015 (štvrtok) od 18.00 hod. Galéria Lepší svet, Jurigovo námestie 1, Bratislava

www.lepsisvet.org/galeria

 

Téma večera: „Transformácia spoločnosti nielen v čase krízy." alebo "Schopnosť realizovať zmeny a projektové riadenie - dve strany mince."

 

Vystupili:

Ing. Jozef Hajkr, MBA  – výkonný riaditeľ Shine Consulting, www.shine.cz

Josef Hajkr se profesionálně projektovým řízením zabývá více než 20 let. Kromě nastavování projektové kultury je jeho specializací inicializace a příprava projektů.

Podílel se na zlepšování  projektového řízení v mnoha velkých společnostech, namátkou např. v Škoda Auto, Česká zbrojovka Uherský Brod, RedHat, Konica – Minolta. Je výkonným ředitelem SHINE Consulting, vedoucí společnosti v oblasti rozvoje projektové kultury v České republice.

Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně v oboru technologie staveb a doktorské studium v oboru ekonomika a řízení podniku. Je absolventem MBA studia na The Nottingham Business School, UK. Je aktivním členem Společnosti pro projektové řízení. Certifikovaný senior projektový manažer (IPMA Level B®) a jeden ze zkoušejících dle International Project Management Association (IPMA).

 

hajkr

Názov prednášky: Kvalitní projektová kultura – klíč k úspěšným změnám

V čem spočívá úspěch při realizaci změny - tři klíčové oblasti, kterým je třeba se aktivně věnovat. Jaké jsou největší iluze při řízení projektů a na co si zejména dát pozor? Jak řešit motivaci lidí na projektech v situaci, kdy není jasný ani rozsah prací, ani to, kolik prostředků nakonec bude k dispozici? Jak nastavit prostředí, ve kterém se projekty (a změny) daří?

 

 

Ing. Peter Varga, MBA, MSc. – generálny riaditeľ MyGoodProject.com, www.mygoodproject.com

Peter Varga sa dlhodobo venuje projektovému manažmentu a riadeniu kvality v rámci projektov. Má skúsenosti z nadnárodných korporácií, ako aj z riadenia malých firiem. Prešiel cez viacero pozícií v top-managemente, vrátane šéfa oddelenia projektového manažmentu, či CIO.

Je absolventom MBA a MSc. štúdia na Nottingham Trent University, je certifikovaný PRINCE2 Practiocioner a je členom českej Komory Projektového manžmentu.

Po takmer 15tich rokoch v spoločnosti Orange Slovensko sa v poslednej dobe venoval skôr konzultačnej činnosti pre klientov rôznych veľkostí a z rôznych odvetví (VW Slovensko, Websupport.sk, Allit.sk, iTender.sk a pod.). V súčasnosti riadi projekt vybudovania strategického priemyselného parku v Nitre pre automobilku Jaguar Land Rover.

 varga

Názov prednášky: Ako na úspešné projekty? Pár praktických rád ako previesť odporúčania do praxe.

Podobajú sa v niečom projekty, alebo je naozaj každý jedinečný? Čo môžem ako majiteľ firmy alebo člen top-managementu spraviť, aby som projektu pomohol? Kde je správna miera medzi dôverou a kontrolou? Ani si nepamätám, kedy naposledy nejaký projekt skončil načas a v rámci rozpočtu, čo s tým?

 

 

 

 

 

8. stretnutie Spolku absolventov MBA – SAMBA Slovakia

14.5.2015 (štvrtok) od 18.00 hod. Crowne Plaza Hotel, Hodžovo nám. 2, Bratislava

Téma večera: „Budúcnosť bankovníctva na Slovensku".

Štefan Máj - Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne, a.s.

slsp

Absolvent Fakulty riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, odbor automatizované systémy riadenia. V Slovenskej sporiteľni pôsobil v rokoch 1991 –1995 ako riaditeľ úseku správy majetku, generálny riaditeľ divízie techniky a neskôr člen predstavenstva.

Od roku 1995 do 1998 bol členom predstavenstva a námestníkom generálneho riaditeľa v Komerční banke, a. s., Bratislava.

Od decembra 1998 podpredseda predstavenstva a prvý viceprezident Slovenskej sporiteľne. Ako predseda Komisie pre prípravu privatizácie Slovenskej sporiteľne a člen Riadiacej skupiny pre reštrukturalizáciu a privatizáciu vybraných bánk a reštrukturalizáciu podnikového sektora pri MF SR sa významne podieľal na privatizačnom procese Slovenskej sporiteľne.

Od 1. januára 2015 je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenskej sporiteľne.

Stefan Maj

 

 
 

 7. stretnutie Spolku absolventov MBA – SAMBA Slovakia

9.12.2014 od 18.00 hod. Crowne Plaza Hotel, Hodžovo nám. 2, Bratislava

Téma večera: „Podpora slovenského exportu a priame zahraničné investície na Slovensku".

Vystúpili:

Ing. Anton Bittner, MBA - SAMBA Slovakia v roku 2014 a naše plány do budúcna

 

  

Ing. Rudolf Sihlovec, MBA je CFO a člen Rady banky Eximbanky SR. Postgraduálne štúdium MBA absolvoval na University of Pittsburgh Katz Graduate School of Business. V súčasnosti študuje prostredníctvom BPP professional education a akadémie vzdelávania PwC program ACCA.

 

Vo sfére financií pracuje takmer 20 rokov. Začínal ako investičný bankár v pozícii makléra pre spoločnosti ako IB Austria Securities, GASFIN, Istroinvest Securities. Z pozície makléra, tak ako sa postupne menil trh investičného bankovníctva, sa prirodzene posúval do pozície poradcu v oblasti prípravy investičných, obchodných a zaisťovacích stratégií, M&A, oceňovania. Po ukončení MBA sa venoval podnikovému a obchodnému poradenstvu spojeného s riadením a zvyšovaním efektivity riadenia korporácií, pripravoval obchodné plány, štúdie uskutočniteľnosti s analýzami senzitivity, neskôr sa plne koncentroval na oblasť korporátnych finacií a bankovníctva.


V Eximbanke SR pracuje od mája 2012 a je zodpovedný za finančno-ekonomickú divíziu pričom do jeho priamej riadiacej pôsobnosti patria účtovníctvo a dane, kontroling a platobný styk, treasury, správa majetku, odbor rizika, odbor spracovania analýz a ľudské zdroje.

 Rudolf Sihlovec

 

  

Ing. Roman Sabo, MBA je vedúci Odboru investičných projektov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Absolvent Slovenskej Technickej Univerzity, Fakulty informatiky a elektrotechniky v Bratislave.

Pôsobil ako výkonný riaditeľ Tesco Mobile s pôsobnosťou nielen na Slovensku, ale aj pre krajiny strednej Európy. Má za sebou niekoľkoročné pôsobenie u operátora mobilných a pevných liniek Orange na Slovensku a vo Veľkej Británii a tiež v spoločnosti Telefonica 02 Slovakia.

Od júna 2012 zastáva pozíciu vedúceho Odboru investičných projektov v agentúre SARIO,  kde do jeho pôsobnosti patria činnosti súvisiace so zvyšovaním prílevu investícií s exportným potenciálom, stratégiou nárastu atraktivity Slovenska pre nové príležitosti, činnosti týkajúce sa priamych investícií do výskumu a vývoja , rozvoja regiónov a rastu zamestnanosti. 

 

 

6. stretnutie Spolku absolventov MBA – SAMBA Slovakia

9.9.2014 od 18.00 hod. Crowne Plaza Hotel, Hodžovo nám. 2, Bratislava

Téma večera: „Komerčné nehnuteľnosti na Slovensku včera, dnes a zajtra“

Vystúpili:

Jana Elková – innovation director, Dubai World - Palm Utilities 

Marcel Sedlák – člen predstavenstva, HB Reavis Group,  www.hbreavis.com

Marcel Sedlák vyštudoval právo na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Je držiteľom advokátskej licencie. Počas svojho pracovného pôsobenia absolvoval štúdium MBA na Viedenskej Univerzite (WU-Executive Academy) a na University of Minnesota (Carlson School of Management).

Pracovnú kariéru začal ako právnik v bratislavskej kancelárii G. Lehnert a spol. V spoločnosti HB Reavis pracuje od roku 2001 a postupne prešiel pozíciami projektového právnika a vedúceho  právneho oddelenia (General Counsel). V tomto období zodpovedal napríklad za transformáciu spoločnosti na medzinárodný holding. Neskôr, počas pôsobenia vo funkcii vedúceho akvizičného oddelenia (Chief Acquisition Officer) skupina HB Reavis zrealizovala niekoľko kľúčových akvizičných transakcií v Prahe, Varšave, Budapešti a Londýne.

Od roku 2010 je členom predstavenstva a zodpovedá za aktivity skupiny v Poľsku, Turecku a na Slovensku.

Tomáš Hegedüš – managing director, CBRE, www.cbre.sk

Tomáš Hegedüš je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pracovnú kariéru začal v automobilovom priemysle ako manažér predaja jedného z najväčších predajcov áut na Slovensku s hlavným zameraním na veľkých korporátnych klientov. Od roku 2004 pôsobil ako riaditeľ developerskej spoločnosti PHVH Solution.

Od februára 2012, ako Managing director, vedie v spoločnosti CBRE tím 80 profesionálov. Slovenská pobočka CBRE bola založená v roku 2005 a bola v krajine prvou spoločnosťou poskytujúcou poradenské služby v oblasti nehnuteľností. V súčasnosti poskytuje bratislavská centrála služby v oblasti investičného poradenstva, prieskumu trhu, oceňovania nehnuteľností, poradenstva v oblasti priemyselných nehnuteľností, retailu ako aj kancelárskych priestorov.

Miroslav Barnáš - managing director, JLL, www.jll.sk

Miroslav Barnáš je členom predstavenstva JLL pre strednú a východnú Európu a zároveň konateľom a vedúcim oddelenia investičného poradenstva slovenskej pobočky.

Na slovenskom a stredoeurópskom realitnom trhu pôsobí desiatym rokom. Špecializuje sa na realitné a investičné poradenstvo, oceňovanie nehnuteľností a zastupovanie lokálnych a medzinárodných klientov. Je zodpovedný za rast a rozvoj aktivít spoločnosti na slovenskom trhu a v CEE. V súčasnosti riadi tím zložený z 35-tich profesionálov, ktorí prostredníctvom ôsmich oddelení poskytujú kompletné poradenstvo v oblasti komerčných a rezidenčných nehnuteľností.

Miroslav bol spoluzakladateľom bratislavskej pobočky King Sturge kde od otvorenia pôsobil ako Country Manager. Predtým pôsobil na rôznych obchodných pozíciach v spoločnosti Michelin a Lidl. Miroslav je absolventom Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Od roku 2011 je členom medzinárodnej profesionálnej organizácie RICS (The Royal Institution of Chartered Surveyors).

Jones Lang LaSalle (JLL) je spoločnosť, ktorá ponúka profesionálne poradenské služby v oblasti nehnuteľností a manažmentu investícií.

 

 

5. stretnutie Spolku absolventov MBA – SAMBA Slovakia

Téma večera: „Energia, ktorá rozprúdi vaše podnikanie“

10.6.2014 od 18.00 hod. Crowne Plaza Hotel, Hodžovo nám. 2, Bratislava

 

Na stretnutí vystúpili:

Michele Bologna, MBA – riaditeľ odboru vonkajších vzťahov, spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., člen skupiny Enel (www.seas.sk)

 

Ing. Andrej Žiarovský, MBA  člen predstavenstva, spoločnosť Škoda Praha, a.s.,  člen skupiny ČEZ (www.skodapraha.cz)

 

 

 

4. stretnutie Spolku absolventov MBA – SAMBA Slovakia

12.3.2014 od 18.00 hod. Crowne Plaza Hotel, Hodžovo nám. 2, Bratislava

Radi by sme získali spätnú väzbu, aby sme mohli organizovanie ďalších akcií ďalej zlepšovať. Preto Vás chceme požiadať o vyplnenie krátkeho anonymného dotazníka (6 otázok).  http://goo.gl/FR7ADN
 
Na stretnutí vystúpili:
Pavol Luka, riaditeľ pre technológie - spoločnosť ESET, s.r.o.

 
 
Róbert Vizvári, generálny riaditeľ - Centrum Holdings, a.s.
 
 
 
 

Tretie stretnutie Spolku absolventov MBA – SAMBA Slovakia

11.12.2013, Bratislava,  Crowne Plaza Hotel, Hodžovo nám. 2, Bratislava

Na stretnutí vystúpili:
Anton Bittner - SAMBA Slovakia v roku 2013 a naše plány do budúcna
 

  
Andrej Kiska - zakladateľ spoločnosti Triangel a Quatro, charitatívnej spoločnosti
Dobrý anjel a kandidát na prezidenta SR vo voľbách 2014.Peter Zálešák - spoluzakladateľ, spolumajiteľ a predseda predstavenstva spoločnosti NAY. 

 

 
 

Druhé stretnutie Spolku absolventov MBA – SAMBA Slovakia

10.9.2013, Bratislava, Ateliér Babylon, Kolárska 3, v čase od 17:00 do 20:00
 
Na stretnutí vystúpili:
Peter Gonda – riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika
Prednáška: "Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie.“ 
 
 
Tomáš Szalay – partner a senior analytik Health Policy Institute.
Prednáška: "Zdravotníctvo – strata 7 miliónov eur každý mesiac.“ 


 
Peter Šebo – špecialista v oblasti digitálneho marketingu.
Prednáška: „Sociálne siete – biznis, alebo len zábavka?“


 
Počas akcie bolo možné si priamo na mieste kúpiť knihu p. Gondu: "Eurozóna a alternatívy európskej ekonomickej integrácie.",
ktorá ide do distribúcie až koncom septembra 2013.

 

Prvé stretnutie Spolku absolventov MBA – SAMBA Slovakia

14.5.2013, Bratislava, Ateliér Babylon, Kolárska 3, v čase od 17:00 do 20:00

Na stretnutí vystúpili:

Andrej Mikula – blogger, kouč a lektor timemanagementu 
 
Ing. Jiří Slezák, MBA – ambasádor Nottingham Trent University Alumni pre ČR a SR, spoluzakladateľ SAMBA, partner Kupredu.cz

Ing. Anton Bittner MBA - zakladateľ SAMBA Slovakia, partner ABAS FX, partner SAM Headhunting

Zo stretnutia sa ospravedlnil zo dôvodu vyššej moci ďalší hosť, Doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA – poradca guvernéra NBS, zástupca SR v Medzinárodnom menovom fonde (2000-2006), lektor na Paneurópskej vysokej škole práva, City University a Vysokej škole managementu